Tarieven

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de kosten met betrekking tot de aangeboden diensten.

De kosten van bewindvoering, mentorschap en curatele zijn wettelijk vastgelegd door het Landelijke Overleg Voorzitters Civiele en kantonsectoren (LOVCK). Onderstaande prijzen zijn conform het nieuwe besluit kwlaliteitseisen, 01 oktober 2014. Indien u een inkomen op bijstandsniveau heeft, kan er een beroep op de Bijzondere bijstand gedaan worden, om de kosten vergoed te krijgen. Dit regel ik voor u. Kosten voor integrale schuldhulpverlening zijn dezelfde als bij beschermingsbewind en de kosten voor Sociaal Juridische Dienstverlening zijn gebaseerd op het landelijke (gemiddelde) uurtarief als ZZP´r voor Sociaal-Juristen.

Onderstaande kosten zijn excl. BTW.

  • Professioneel beschermingsbewind conform kwaliteitseisen

Intake € 387,50

Jaartarief € 1024,00

  • Professioneel curatele conform kwaliteitseisen

Intake € 581,50

Jaartarief € 1536,00

  • Integrale schuldhulpverlening conform kwaliteitseisen

Deze tarieven zijn hetzelfde als bij beschermingsbewind

  • Sociaal Juridische Dienstverlening

€ 75,00 per uur