Privacy clienten

Alle klantgegevens worden opgenomen in een goed beveiligde omgeving. Bewindvoering Lotens werkt geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Alleen de bewindvoerder heeft toegang tot de gegevens van de cliënt. Gegevens worden alleen na toestemming van cliënt verstrekt aan derden en alleen voor zover zijn belang daarmee is gediend. Lees meer over het privacy beleid van Bewindvoering Lotens in onze privacy verklaring