Klachtenregeling

KLACHTENFORMULIER

Indien u als cliënt ontevreden bent over een van de aangeboden diensten kunt u met behulp van dit klachtenformulier een klacht indienen bij bewindvoering Lotens. Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk dat u de gegevens op het formulier goed invult en zo nauwkeurig mogelijk omschrijft waarover u ontevreden bent. U ontvangt binnen twee weken na verzending van uw klacht een ontvangstbevestiging en Bewindvoering Lotens streeft ernaar om uw klacht binnen 6 weken op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u uw klacht nogmaals voorleggen aan de kantonrechter.

Het vervolg bij een gegronde of ongegronde klacht houdt in dat Bewindvoering Lotens, in beide situaties, het geheel naar behoren afhandelt. Het kan zijn dat, na deze gebeurtenis, uw voorkeur uitgaat naar een andere dienstverlening dan Bewindvoering Lotens, ik zoek dan samen met u naar een andere professionele bewindvoerder, mentor, curator.

Download hier de inhoud van de klachtenregeling:

Download hier het klachtenformulier: