Aanpak

 

  • Bewindvoering Lotens gaat uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van iedere client
  • Is betrokken en transparant
  • Bewindvoering Lotens biedt de mogelijkheid dat clienten ten alle tijde inzage hebben  in hun dossier en betalingsgegevens
  • Heb ik naast mijn Bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening een volledige opleiding tot bewindvoerder genoten
  • Er verandert veel in de wereld om ons heen. Ook op het werkgebied van Bewindvoering Lotens. Er wordt steeds meer van haar verwacht. Ik houd elk jaar mijn kennis op peil door bijscholing