Aanmeldprocedure

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door in het menu  onder formulieren op aanmelden te klikken. Wanneer ik het formulier heb ontvangen neem ik zo snel mogelijk contact met u op. We bespreken globaal de situatie. Ik leg uit wat ik voor u kan doen. Indien nodig maken we meteen een eerste plan van aanpak.

Intakeformulier

Na ons telefoongesprek vult u het intakeformulier in. U stuurt deze op met de benodigde stukken, zie hiervoor ‘check-list intakeformulier’ in het menu. Aan de hand van deze stukken zet ik alle inkomsten en uitgaven op een rij. Ik bel voor het maken een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de huidige situatie en de gewenste situatie. De gewenste dienst zal ik u duidelijk uitleggen.  Indien wij besluiten om verder te gaan dan kunnen de benodigde stukken, intake- en afsprakenformulier worden ingevuld en ondertekend. Deze formulieren staan op de website.

 

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele

Als is gekozen voor een van bovengenoemde diensten wordt na het intakegesprek het verzoekschrift ingevuld. Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter zijn de volgende formulieren nodig, deze neem ik voor u mee:

  • aanvraagformulier ten behoeve van de kantonrechter
  • akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen)
  • bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder, mentor, curator wordt)
  • verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

Op dit formulier geven betrokkenen aan waarom deze dienst noodzakelijk is. Samen met een medische verklaring of een sociaal verslag van een hulpverlener stuur ik alle stukken naar de kantonrechter.

Er volgt dan een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de zitting worden belanghebbenden gehoord. Daarna doet de rechter uitspraak. Per datum van de uitspraak word ik aangesteld als uw bewindvoerder, mentor en/of curator. Vanaf dan ben ik (mede-)verantwoordelijk voor uw geldzaken/persoonlijke belangen. Ik neem dan weer contact met u op om nogmaals de dienstverlening te bespreken.